• Voetbalvereniging Pelikaan en Jeugd onder 6 jaar

  Bij Z.V.V. Pelikaan wordt onderscheid gemaakt in kinderen tussen de 6 en 7 jaar en kinderen die jonger zijn dan 6 jaar. Dit met oog op de vaak behoorlijke verschillen (fysiek als mentaal) binnen deze leeftijdscategorien.

  In 2019 is de Jeugdafdeling van Z.V.V. Pelikaan gestart met het spelenderwijs  "trainen" van een groep kleine kinderen vanaf 5 jaar tot 6 jaar oud. Deze kleine kinderen, in het verleden kabouters of minipupillen genaamd,  trainen minimaal en in ieder geval één keer per week op de woensdag, eind van de middag of begin van de avond om zo langzaam te leren wennen aan het voetbalspel in haar algemeenheid en het samen spelen met andere kinderen in het bijzonder. Voor deze trainingsgroep kunnen ook kinderen worden aangemeld die ondanks hun leeftijd van 6 jaar nog fysiek klein en zeer introvert zijn. We willen ook voor hen een meer beschermde omgeving bieden. Wanneer na verloop van tijd  kinderen fysiek te groot of te sterk worden voor deze leeftijdsgroep, zullen ze doorstromen naar de leeftijdsgroep onder 7 jaar.

  Na verloop van tijd zal bekeken worden of de één wekelijkse training kan worden uitgebreid naar twee keer per week. Deze groep kinderen van in hoofdzaak 5 tot 6 jaar oud, zal nog niet op zaterdagen in KNVB competitie verband uitkomen. Waar mogelijk zal met ons omringende verenigingen contact worden gezocht voor het spelen van onderlinge wedstrijdjes op een trainingsdag of zaterdag of organiseren we intern onderlinge wedstrijden.

  Iedereen mag gratis aan drie proeftrainingen deelnemen, voordat gevraagd wordt zich als lid aan te melden. Aanmelden kan via de website van de Z.V.V. Pelikaan. (https://www.vvpelikaan.nl/proeftraining/)

  Als voorwaarde bij deze aanmelding wordt gesteld dat er minimaal één ouder of verzorgende van het kind tijdens het trainingsuur altijd aanwezig is. Voor vragen of inlichtingen kunt u zich wenden tot R. Priester 06-51073280 of W. Kuiters 06-42329315.

  We denken hiermee deze jonge doelgroep beter te kunnen bedienen en hopen op jullie aanmelding!

  De Jeugdafdeling van Z.V.V. Pelikaan