• Voetbalvereniging Pelikaan start met Jeugd onder 6 jaar

  Bij Z.V.V. Pelikaan hebben we gemerkt dat er vanwege de grote onderlinge verschillen tussen kinderen onder de 7 jaar behoefte is aan een opsplitsing in deze leeftijdscategorie.

  In het nieuwe voetbalseizoen (september 2019) start de Jeugdafdeling van Z.V.V. Pelikaan met het spelenderwijs  "trainen" van een groep kleine kinderen vanaf 5 jaar tot 6 jaar oud. Deze kleine kinderen, in het verleden kabouters of minipupillen genaamd, kunnen vooralsnog één keer per week op de woensdagmiddag tussen 16.30 en 17.15 /17.30 uur langzaam leren wennen aan het voetbalspel in haar algemeenheid en het samen spelen met andere kinderen in het bijzonder. Voor deze trainingsgroep kunnen ook kinderen worden aangemeld die ondanks hun leeftijd van 6 jaar nog fysiek klein en zeer introvert zijn. We willen ook voor hen een meer beschermde omgeving bieden. Indien na verloop van tijd mocht blijken dat deze 6 jarige kinderen fysiek te groot of te sterk zijn geworden voor deze leeftijdsgroep, kunnen zij alsnog doorstromen naar de leeftijdsgroep onder 7 jaar.

  Na verloop van tijd zal bekeken worden of de één wekelijkse training eventueel kan worden uitgebreid naar twee keer per week. Deze groep kinderen van in hoofdzaak 5 tot 6 jaar oud, zal nog niet op zaterdagen in KNVB competitie verband uitkomen. Waar mogelijk zal Incidenteel met ons omringende verenigingen contact worden gezocht voor het spelen van een onderling wedstrijdje op een trainingsdag of zaterdag.

  Iedereen mag gratis aan drie proeftrainingen deelnemen, voordat gevraagd wordt zich als lid aan te melden. Aanmelden kan via de website van de Z.V.V. Pelikaan. (https://www.vvpelikaan.nl/proeftraining/)

  Als voorwaarde bij deze aanmelding wordt gesteld dat er minimaal één ouder of verzorgende van het kind tijdens het trainingsuur altijd aanwezig is. Voor vragen of inlichtingen kunt u zich wenden tot R. Priester 06-51073280.

  We denken hiermee deze jonge doelgroep beter te kunnen bedienen en hopen op jullie aanmelding!

  De Jeugdafdeling van Z.V.V. Pelikaan