• Verzekeringen

    De KNVB heeft voor de leden twee collectieve aanvullende verzekeringen: de collectieve ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering.
    Bij ongevallen/incidenten moet altijd eerst de ‘eigen’ verzekering ingeschakeld worden. Keert deze gedeeltelijk of wellicht helemaal niet uit, dan kan men de collectieve verzekering van de KNVB inschakelen.
    KLIK HIER voor een beknopt dekkingsoverzicht van de collectieve KNVB ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.