• Vertraging aanleg kunstgrasvelden

  Afgelopen donderdag ontvingen wij van de gemeente Zwijndrecht het zeer teleurstellende bericht dat er vertraging is ontstaan in de aanleg van de kunstgrasvelden die deze zomer op ons Pelidome aangelegd zouden worden. Het in 2019 door de Raad toegekende krediet blijkt om diverse redenen niet toereikend voor de aanleg van vier nieuwe kunstgrasvelden in de gemeente. Bij ons was hier niets over bekend en zijn ook niet eerder signalen binnengekomen vanuit de gemeente dat dit mogelijk stond te gebeuren. We gingen er dan ook vanuit dat de aanleg van de twee kunstgrasvelden deze zomer plaats zou vinden. Helaas blijkt dit dus nu niet haalbaar. Uiteraard is dit een enorme domper voor alle betrokken verenigingen en het Sportplatform, waarin eerder alle eisen en randvoorwaarden zijn afgestemd. We zullen ons gezamenlijk met de andere verenigingen en het Sportplatform beraden op een reactie naar de gemeente en zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

  Dit is het bericht dat wij donderdag ontvingen:

  Het college heeft vandaag een brief aan de gemeenteraad vastgesteld. In die brief informeren we de raad over de onvoorziene hogere kosten voor het realiseren van de kunstgrasvelden. Daarnaast kondigt het college in deze brief, naast een second opinion rondom de huidige kostenberekening, een raadsvoorstel voor een aanvullend krediet aan. De brief is zojuist verspreid onder de raadsleden. 

  Bij deze mail tref je de toegezegde informatie voor de leden van jullie vereniging. Zoals besproken stellen we deze brief beschikbaar om zo de leden te informeren over de stand van zaken en de grote tegenslag. In die brief kondig ook aan dat wij de komende maanden in gesprek blijven over de voortgang en dat wij de leden over de voortgang zullen blijven informeren. 

  Lees hier de brief van de Gemeente Zwijndrecht aan onze leden.

   

  Het bestuur