• Algemene Leden Vergadering (ALV) UITGESTELD

  UPDATE: VANWEGE DE OPGEGEVEN STORM IS DE ALV VAN VANAVOND UITGESTELD NAAR 11 MAART!

   

  Zwijndrechtse Voetbalvereniging “Pelikaan”

  UITNODIGING

  Het bestuur van de Zwijndrechtse Voetbalvereniging “Pelikaan” nodigt alle stemgerechtigde leden van Z.V.V. Pelikaan uit tot het bijwonen van de 92e Algemene Leden Vergadering op vrijdagavond 18 februari 2022 in de kantine van het “Pelidome”. Aanvang 20:00 uur.

  Voor deelname aan de vergadering, verzoeken we u om u uiterlijk op 16 februari op te geven via e-mail alv@vvpelikaan.nl met uw volledige naam en – indien bekend – lidmaatschapsnummer.

  AGENDA

  1.            Opening

  2.            Ingekomen stukken

  3.            Notulen 91e Algemene Leden Vergadering d.d. 26-03-2021

  4.            Jaarverslag Voetbalzaken

  5.            Jaarverslag Jeugdzaken

  6.            Jaarverslag Voorzitter

  7.            Financieel verslag

  a.            boekjaar 2020-2021

  8.            Verslag van de kascommissie

  9.            Begroting boekjaar 2021-2022

  10.          Verkiezing kascommissie boekjaar 2021-2022

  Pauze

  11.          Huldiging jubilarissen

  12.          Ontwikkelingen accommodatie

  13.          Samenstelling bestuur

  Anita Overgaauw heeft aangegeven zich uit het bestuur te willen terugtreden. Het bestuur draagt Eldert Smolders voor om haar plaats in te nemen.

  14.          Rondvraag

  15.          Sluiting