• Uitstel Algemene Leden Vergadering (ALV)

    In verband met de laatste ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving voor het coronabeleid heeft het bestuur besloten om de ALV tot nader order uit te stellen. 

    Een ALV met aanwezigheid van leden in de kantine wordt in de huidige omstandigheden niet toegestaan door de gemeente. 

    Het lukt ons niet om in zo’n kort tijdsbestek nog een digitale ALV te organiseren en tevens hebben we een sterke voorkeur voor een ALV waarbij we daadwerkelijk met de leden van Pelikaan samenkomen. 

    Een definitief besluit over vorm en datum zal genomen worden na de aangekondigde persconferentie begin december.  

    Het bestuur.