• Uitnodiging 92e Algemene Leden Vergadering

  Zwijndrechtse Voetbalvereniging “Pelikaan”

  - UITNODIGING –

  Het bestuur van de Zwijndrechtse Voetbalvereniging “Pelikaan” nodigt alle stemgerechtigde leden van Z.V.V. Pelikaan uit tot het bijwonen van de 92e Algemene Leden Vergadering op vrijdagavond 19 november 2021.

  Zoals inmiddels gebruikelijk zal ook bij deze bijeenkomst uw QR code gecontroleerd worden bij de ingang van de kantine.

  Aanvang 20.00 uur.

   

  AGENDA

  1.   Opening

  2.   Ingekomen stukken

  3.   Notulen 91e Algemene Leden Vergadering d.d. 26-03-2021

  4.   Jaarverslag Voetbalzaken

  5.   Jaarverslag Jeugdzaken

  6.   Jaarverslag Voorzitter

  7.   Financieel verslag  boekjaar 2020-2021

  8.   Verslag van de kascommissie

  9.   Begroting boekjaar 2021-2022

  10.   Verkiezing kascommissie boekjaar 2021-2022

  Pauze

  11.   Huldiging jubilarissen

  12.   Rookbeleid

  13.   Samenstelling bestuur

  14.   Ontwikkelingen accommodatie

  15.   Rondvraag

  16.   Sluiting