• oud-voorzitter en erelid Hans Kostense overleden

    Gisteren bereikte ons het ongelooflijke bericht dat onze oud-voorzitter en erelid Hans Kostense na een kort ziekbed op 70-jarige leeftijd is overleden. 

    Wij wensen zijn familie en naasten de komende tijd heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.


    Het Bestuur