• Op woensdag 24 april jl. vond de uitreiking plaats van de cheques van de Rabo Clubkas Campagne.

    Als een van de 267 deelnemers ontvangt Pelikaan een bedrag ad € 1.193,24.

    Wij bedanken "Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden" voor de steun aan onze vereniging en allen, die bij deze campagne op ons hebben gestemd.

    Het bestuur