• Proeftrainen

  Er mag alleen meegetraind worden bij een volledig ingevuld formulier.
  Er mag maximaal 3 keer worden meegetraind. U ontvangt van de coördinator of trainer een uitnodiging om te komen trainen en deze zal u ontvangen en begeleiden naar het team waarin uw zoon/dochter gaat meetrainen.
  Aan de hand van deze trainingen wordt er gekeken in welk team uw zoon/dochter komt te spelen. Totdat de speler officieel lid is van ZVV Pelikaan, geschiedt trainen op eigen risico.

  Jonger dan 18 jaar
  Indien jonger dan 18 jaar dient ouder of voogd toestemming te geven.

  Wilt u weten hoe Z.V.V. Pelikaan omgaat met uw persoonsgegevens? Lees onze Privacyverklaring