• Opzeggen / afmelden Z.V.V. Pelikaan

    Via onderstaand formulier kunt u het lidmaatschap bij Z.V.V. Pelikaan opzeggen. Met het invullen van dit formulier gaat u akkoord dat Z.V.V. Pelikaan u afmeld bij de vereniging en bij de KNVB. Alle afmeldingen die worden ontvangen zijn volgens de statuten verplicht de contributiebetaling van het lopende contributiejaar (van 1 juli t/m 30 juni) te voldoen. Voor vragen hierover kunt u eerst contact opnemen met uw elftalleider of met de ledenadministratie via ledenadministratie@vvpelikaan.nl

    Wilt u weten hoe Z.V.V. Pelikaan omgaat met uw persoonsgegevens? Lees onze Privacyverklaring