• Nieuwe bestuursleden benoemd tijdens Algemene Ledenvergadering

    Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen vrijdag 26 maart zijn Dick van Nes als secretaris en Angelo Spek als penningmeester benoemd en toegetreden tot het bestuur. Beide zijn natuurlijk bekenden binnen de vereniging en Dick is binnen het bestuur zelfs een "herintreder". Angelo zal bij zijn penningmeester de ondersteuning blijven houden van het "financiële team".

    Met deze benoemingen is het bestuur weer compleet bezet. 

    We wensen Dick en Angelo heel veel succes en vooral ook plezier in het Peli bestuursteam!

  • links: Angelo Spek    rechts: Dick van Nes
  • links: Angelo Spek -  rechts: Dick van Nes