• Mededeling van het bestuur

    In verband met ziekte is onze penningmeester, Jan de Roon, de komende tijd niet in staat om zijn werkzaamheden te verrichten.
    Voorlopig zal Jan worden waargenomen door Robert Paans en ondergetekende.

    Hans Kostense
    Voorzitter ZVV Pelikaan