• Mededelingen van het bestuur

  Nieuwe penningmeester.
  Op de Algemene Leden Vergadering, afgelopen vrijdagavond 10 november, is Robert Paans afgetreden als penningmeester. Hij heeft deze functie 12 jaar vervuld en wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inspanningen.
  Wij zijn erg verheugd, dat Jan de Roon, als opvolger van Robert Paans op dezelfde vergadering is benoemd.
  Jan is geen onbekende binnen Pelikaan. Als eigenaar van `De Roon MKB, administratieve en financiële dienstverlening` is hij businessclublid en begunstiger bij diverse activiteiten.
  Wij wensen Jan veel succes toe in zijn nieuwe functie!

  Ledenadministratie.
  Op de Algemene Leden Vergadering, afgelopen vrijdagavond 10 november, is Marjan van Riel afgetreden als bestuurslid `secretaris ledenadministratie´. Zij heeft deze functie 9 jaar vervuld en wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar inspanningen.
  Het verheugt ons, dat Marjan bereid is haar werkzaamheden met betrekking tot de ledenadministratie voort te zetten. De overige taken, die zij deed in haar functie als secretaris zijn overgedragen aan Dick van Nes, die binnen het bestuur de functie van secretaris (algemeen) bekleedt.

  Het bestuur