• Mededeling van de penningmeester

    Maandag 28 augustus 2017 wordt de contributie over het 3e kwartaal 2017 geïncasseerd. Heeft u geen automatische incasso afgeven dan verzoeken wij u om vóór dinsdag 12 september de contributie zelfstandig over te maken...

    Indien de automatische incasso gestorneerd wordt, ontvangt u één betalingsherinnering. Blijft de betaling zonder opgaaf van reden uit, dan ontvangt u een tweede herinnering waarbij wij u € 7,50 administratiekosten in rekening brengen.

    Namens het bestuur,
    Robert Paans
    Penningmeester