• Mark Kuiters als Hoofd Techniek Jeugd

  Enige tijd geleden is Bas Nossent geïntroduceerd als Hoofd Opleiding Jeugd- en Senioren-selectievoetbal binnen Z.V.V. Pelikaan. Naast Technisch Jeugd Coördinator John Kik die alle overige jeugdteams binnen de club begeleidt, gericht op de korte termijn, zullen de werkzaamheden van Bas  vooral de langere termijn betreffen. Deze aanstelling komt voort uit het door Rowdy Nossent opgestelde rapport aangaande de ontwikkeling en verbetering van ons selectievoetbal op de lange termijn. Het duidelijker formuleren en uitdragen van een werkwijze voor trainers om zo te komen tot een zo goed mogelijk proces van talentontwikkeling en zoveel mogelijk spelplezier zal de voornaamste uitdaging van Bas worden. 

  Binnen onze club hebben wij de filosofie dat onze jeugdopleiding de belangrijkste bron voor de onze seniorenselectie is. Willen we in de toekomst stabiele en sterke selectieteams houden, dan zullen we onze eigen jeugdspelers hier gericht voor op moeten leiden. Hiervoor willen wij als club naar een bepaalde speelwijze toe, waarbij plezier van spelers, toeschouwers en trainers eerder regel dan uitzondering is. Daarom willen wij ons (weer) een speelstijl aanmeten die garant staat voor aanvallend voetbal. Onze doelstelling is, om ten opzichte van andere clubs, het verschil te gaan maken in herkenbaarheid en voetbalambiance. Iedereen moet meer voetbalplezier en beleving kunnen genieten, ongeacht de uitslag van een wedstrijd.

  Naast het ervaren van meer spelplezier, geloven wij dat het trainbaar maken van de benoemde PeliPrincipes & PeliSkills gaat resulteren in het individueel beter maken van spelers. Als club hebben wij beperkte financiële middelen en onze (jeugd) selectietrainers zijn daarom veelal jong en staan aan het begin van hun trainerscarrière. Daarom willen we verbetering zoeken in het opleiden en coachen van onze trainers in de ruimste zin van het woord gericht op het implementeren van een speelwijze die kenmerkend is voor de (selectie)teams van Z.V.V. Pelikaan. De rol van Bas Nossent in deze is het coachen, begeleiden en adviseren van de selectietrainers. Wij willen onder andere op deze manier trainers en spelers helpen om tot een zo goed mogelijke, individuele ontwikkeling van talent en tot meer spelplezier te komen.

  De basisontwikkeling van jeugdspelers vindt grotendeels plaats in de fase dat ze bij de pupillen voetballen. Daar worden ze baas over de bal, ontwikkelen ze hun techniek en leren dingen aan die de basis zullen vormen voor de rest van hun voetbalcarrière. Hoe meer individueel met een bal bezig, hoe beter. We geloven dat we binnen de vereniging deze basis moeten verbreden en verbeteren om in de toekomst een breder en groter aanbod aan eigen spelers te creëren die in onze selectieteams op het geambieerde niveau van de 1e klasse mee kan. Met het oog hierop zullen we meer accent gaan leggen op het trainen van technische vaardigheden van onze individuele jeugdspelers. Dit focus gaat daarbij in eerste instantie uit naar de onderbouw, maar wellicht volgt ook later een plan van aanpak voor de oudere jeugdteams.

  De Technische Commissie en het Jeugdbestuur hebben Mark Kuiters benaderd en bereid gevonden om de rol van Hoofdtrainer Techniek Jeugd op zich te nemen. Velen kennen Mark vanuit zijn rol als trainer en materiaal- en kledingman binnen de vereniging. Mark heeft daarnaast ook jaren met Michel Hordijk, o.a. van Cruyff Football by Team Jonk samengewerkt op het Pelidome, waar ze de voetbalschool verzorgden. Ook op dit moment worden er op de zondagen nog techniektrainingen door hen verzorgd. Met deze jarenlange ervaring op zak is Mark in onze ogen de aangewezen persoon om leiding te geven aan het Plan van Aanpak om ieder jeugdteam op regelmatige basis met de ontwikkeling van hun techniek bezig te laten zijn.

  Vanuit onze senioren selectieteams is een poule met spelers samengesteld die iedere week enkele avonden op toerbeurt techniektrainingen zullen verzorgen. Dit wordt gecoördineerd en begeleidt door Mark en deze spelers doen dat per avond bij meerdere jeugdteams. Zo wordt er iedere avond door verschillende jeugdteams gewerkt aan de individuele ontwikkeling van de techniek van spelers en krijgen niet alleen selectieteams, maar alle jeugdteams de kans zich te ontwikkelen. Trainers van jeugdteams zullen door Mark benaderd worden, wanneer hun team aan de beurt is, zodat ze een deel van hun training in kunnen ruimen voor deze techniektrainingen.

  Om het niveau in de onderbouw integraal op een hoger plan te tillen, gaan we vanaf de winterstop aan het werk met circuittrainingen per leeftijdscategorie. Teams uit dezelfde leeftijdscategorie gaan één keer in de week op hetzelfde veld trainen, waarbij alle teams dezelfde trainingsoefeningen doen en na iedere oefening doorschuiven naar de volgende oefening. Het voordeel hiervan is dat trainers deze training niet zelf hoeven voor te bereiden, maar dat dat door Mark wordt gedaan. Er zijn per saldo minder trainers nodig om alle kinderen deze avond te laten trainen en de kinderen komen ook eens in aanraking met andere trainers en andere kinderen, waardoor iedereen zich breder kan spiegelen of zich in de kijker kan spelen. Onze Technisch Jeugd Coördinator zal hier overkoepelend begeleiding in geven.

  Wat gaan we nu precies doen?

  1.       Mark Kuiters gaat de rol vervullen van Hoofdtrainer Techniek Jeugd;

  2.       Selectiespelers gaan op toerbeurt jeugdspelers techniektraining geven;

  3.       Circuittrainingen per leeftijdscategorie met focus op PeliPrincipes & PeliSkills;

   

  Wij denken hiermee een volgende stap te kunnen zetten in het vernieuwen van onze jeugdopleiding en wensen Mark veel succes!

   

  Namens de Technische Commissie & het (Jeugd-) bestuur,

  R. Nossent / R. Priester / J. Mol / W. Kuiters / E. Stijnis