• Incasso contributie

    Zoals een ieder heeft gemerkt, zijn wij overgegaan voor de inning van de contributie naar "Club-Collect".
    Voor de duidelijkheid vermelden wij, dat met deze overgang eerder afgegeven incasso-machtigingen zijn komen te vervallen.

    Het bestuur