• IN MEMORIAM HANS KOSTENSE

  Zaterdag 4 januari 2020 overleed Hans Kostense na een kort ziekbed in de leeftijd van 70 jaar. Hij is tot 12 juni 2019 gedurende acht jaar voorzitter geweest van ZVV Pelikaan. Daarvoor was hij mede initiatiefnemer en is hij voorzitter geweest van de Business-Club “Vrienden van Pelikaan”. Erna, voor hij voorzitter werd van de vereniging, was hij kort bestuurslid Algemene Zaken. Bij zijn afscheid als voorzitter werd hij benoemd tot erelid vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging. Vooral zijn sterke financiële inzichten, zijn gezonde en kritische kijk op veel zaken en het feit dat hij zich helemaal thuis voelde aan de onderhandelingstafel, maakte hem zeer waardevol voor onze vereniging. Hij heeft in die hoedanigheid dan ook met een groot aantal leveranciers en sponsoren veel goede zaken voor Pelikaan gedaan.

  Na zijn afscheid als voorzitter bleef hij actief voor de club. Hij werd weer bestuurslid van de Business-Club en steunde het bestuur op de achtergrond. Zo werkte hij de nieuw opgezette financiële commissie in, bleef hij zich inzetten voor de sponsorcommissie en was hij op het veld actief bij het door hem zelf opgezette “Old Stars” Walking-Football team. Ook de wedstrijden van Pelikaan 1 ontsnapten niet aan zijn aandacht. Na zijn aftreden als voorzitter bleef hij zijn rol als ambassadeur van de vereniging en Pelikaan 1 vervullen in onze en andere bestuurskamers.

  Vanwege alle bovengenoemde grote verdiensten kan het niet anders dan dat wij Hans enorm gaan missen. Het zal moeilijk zijn de lege plekken die hij achter laat in onze organisatie weer in te vullen.

  Maandag 13 januari 2020 is de afscheidsbijeenkomst van Hans. Op verzoek van de familie wordt slechts een aantal aan Pelikaan gerelateerde mensen uitgenodigd, die hiervoor persoonlijk een uitnodiging zullen krijgen.

   

  Het bestuur