• Hoofd (Jeugd) Opleiding Selectievoetbal – Bas Nossent

  Op voordracht van de Technische Commissie van Z.V.V. Pelikaan is Bas Nossent met ingang van het seizoen 2020-2021 benoemd tot Hoofd Opleiding Jeugd- en Senioren-selectievoetbal, m.u.v. Pelikaan 1. 

  De Technisch Jeugd Coördinator John Kik geeft leiding aan alle overige jeugdteams binnen de club en zijn functie is met name op de korte termijn gericht. De werkzaamheden van Bas Nossent betreffen vooral de langere termijn.

  Deze uitbreiding van het team is een uitvloeisel van het rapport geschreven door voormalig P1 speler en JO17-1 trainer Rowdy Nossent, thans werkzaam als jeugdtrainer onder leiding van team Jonk, (voorgezeten door oud-internationaal Wim Jonk) in de jeugdopleiding van Volendam.  Het door Rowdy Nossent opgestelde rapport betreft in hoofdzaak de ontwikkeling en verbetering van ons selectievoetbal en met name de wijze waarop dat kan gaan plaatsvinden.  Rowdy benoemt dat in zijn rapport als volgt: “Het duidelijker formuleren en uitdragen van een werkwijze voor trainers, om tot een zo goed mogelijk proces van talentontwikkeling en zoveel mogelijk spelplezier te komen”. 

  Waarom deze beleidsaanpassing?

  Plezier
  Omdat wij binnen onze club niet aan spelersbetalingen (willen) doen, moeten we het nu en in de toekomst grotendeels hebben van onze eigen opgeleide jeugdspelers om een stabiele en top Tweedeklasser te zijn en waar mogelijk weer een Eersteklasser te gaan worden. Hiervoor willen wij als club een bepaalde speelwijze gaan hanteren. Plezier van spelers, toeschouwers en trainers moet meer regel dan uitzondering gaan worden. Met andere woorden: er moet door iedereen, ongeacht de uitslag van een wedstrijd, meer voetbalplezier en beleving worden genoten.  Daarom willen wij ons (weer) met een speelstijl gaan verenigen die garant staat voor aanvallend voetbal. Onze doelstelling is om ten opzichte van andere clubs het verschil te gaan maken in herkenbaarheid en voetbalambiance.

  Opleiden
  Naast het ervaren van meer spelplezier, geloven wij dat het trainbaar maken van bepaalde spelprincipes gaat resulteren in het individueel beter maken van spelers. 

  Rol Hoofd Opleiding Selectievoetbal
  Als club hebben wij beperkte financiële middelen en onze (jeugd) selectietrainers zijn daarom veelal jong en staan aan het begin van hun trainerscarrière. Hierdoor kan/moet verbetering worden gezocht in het opleiden en coachen van onze trainers in de ruimste zin van het woord, en ook het implementeren van een speelwijze die kenmerkend is voor de selectieteams van Z.V.V. Pelikaan.

  De rol van Bas Nossent is het coachen, begeleiden en adviseren van de selectietrainers.

  Hij gaat met de selectietrainers aan de slag om een passende manier te vinden waarop zijn of haar visie is in te passen binnen het geschetste kader bij Pelikaan. Ook de individuele ontwikkeling van de coach is hierin belangrijk. Wij denken dat de ervaring die Bas (TC2) met zich meebrengt van grote waarde kan zijn voor de trainers/coaches van onze selectieteams. Wij willen onder andere op deze manier trainers en spelers helpen om tot een zo goed mogelijke, individuele ontwikkeling van talent en tot meer spelplezier te komen.

  Daarnaast zal door de Technische Commissie in samenwerking met de jeugd-selectietrainers en Technisch Jeugd Coördinator (net zoals in het verleden) vooral meer accent gaan worden gelegd op het trainen van technische vaardigheden van de individuele jeugdspeler. Dit geldt niet alleen voor de onderbouw, maar ook voor de oudere selectieteams.

  De Technische Commissie en het Jeugdbestuur hopen op korte termijn hiervoor een Plan van Aanpak te kunnen presenteren, zodat dit bij ieder jeugdselectie team vanaf 8 jaar oud, trainbaar wordt.  Mogelijk zal er sprake zijn van een over meerdere jeugdteams in de onderbouw roulerende techniektrainer(s).

   

  Wat gaat ons Hoofd (Jeugd) selectievoetbal nu concreet doen?

  1.       Het adviseren, trainen, coachen en begeleiden van alle jeugd- en senioren selectietrainers van de teams JO13-1, JO15-1, JO17-1, J019-1, P2 en P3, in het trainbaar maken van “bepaalde spelprincipes;

  2.       Het adviseren van genoemde trainers in trainingswijze en wedstrijdproblematiek;

  3.       Het scouten van talentvolle (jeugd) spelers voor een hoger spelend team;

  4.       Het bewaken van de door de Technische Commissie & (Jeugd-) bestuur vastgestelde beleidslijnen in de ruimste zin van het woord.

   

  Namens de Technische Commissie & het (Jeugd-) bestuur,

  R. Nossent / R. Priester / J. Mol / W. Kuiters / E. Stijnis