• Hoe cliché ook, vele handen maken licht werk!

  Na maanden van voorbereiding en een paar uiterst hectische laatste weken, was alles er op 10 mei toch weer helemaal klaar voor. Daarvoor zijn in de voorbereiding wel heel wat hobbels genomen. Diverse afzeggingen in de laatste weken, noodoproepen aan omringende verenigingen, pouleverschuivingen, niveauverschillen, omgooien van schema’s, last-minute ingevlogen teams, mogelijk aan het einde van de dag nog een feestje omdat P1 een periode kon pakken, kortom: tot op de laatste dag voor het toernooi is er heel veel energie gestoken in het goed neerzetten van het geheel. Hiervoor alle dank aan Angelique Versteeg die met heel veel inzet deze kar getrokken heeft!

  Aan het begin van het seizoen wist het Jeugdbestuur nog niet goed hoe na het vertrek van Ron Tillekens de functie van toernooicommissaris ingevuld zou moeten gaan worden. Sterker nog, er was eigenlijk niemand voor, ondanks herhaalde pogingen hier iemand voor aan te trekken.
  Angelique heeft toen, naast haar toch al drukke bezigheden voor Pelikaan, aangegeven dat ons pupillentoernooi een te mooie activiteit voor de vereniging is om zo maar te laten schieten en de coördinerende rol op zich genomen om het toernooi met hulp van een goede taakverdeling en de inzet van veel andere vrijwilligers toch te organiseren. En als het dan zo loopt als gisteren, is dat een buitengewoon compliment waard!

  Dit alles was uiteraard ook onmogelijk geweest zonder de inzet van heel veel andere mensen:
  We bedanken dan ook graag Martin Erkelens voor alle hand- en spandiensten en het mooie speakerwerk, Marion van Meer voor al het werk achter de bar en in de keuken, Yolanda Wessels en Marscha Kuiters voor alle hulp op het ‘toernooisecretariaat’, Hannie Stijnis voor al haar hulp waar dan ook, Mark Kuiters voor alles rond de materialen, Jarco Diephout en Esmeralda Diephout voor het fantastisch runnen van de keuken, Ronald Simon voor het coördineren van alle scheidsrechters- activiteiten, alle clubscheidsrechters (waaronder ook veel spelers uit JO17-1, top!) en waarnemers en verder Ed Voetee, Ed en Renée Poppeliers, Leen Kruithof, Ernst Stijnis, EHBO-ers, enz. Zonder jullie inzet was dit toernooi zeker niet gelukt! Ongetwijfeld zijn we iemand vergeten te noemen, maar weet dan dat we vanuit het Jeugdbestuur alle vrijwillige inzet rond onze jeugdafdeling bijzonder waarderen! Ook alle begeleiders en trainers van onze jeugdteams willen we hier niet onvermeld laten. Ook zij hebben gisteren weer een halve dag van hun vrije tijd ingezet om een team te begeleiden. Zonder jullie zouden onze jeugdteams niet kunnen spelen, jullie inzet iedere week is super!

  Zoals uit bovenstaande blijkt, kan met inzet van heel veel mensen (de een veel en de ander minder, maar vooral gezamenlijk) een prachtig evenement georganiseerd worden. Hoe cliché ook, vele handen maken licht werk! Wilt u of jij hier de komende jaren ook een bijdrage aanleveren? Schroom dan niet om iemand van het Jeugdbestuur aan te spreken.

  Nogmaals iedereen ontzettend bedankt voor al jullie inzet!

  Het Jeugdbestuur