• Op de Algemene Ledenvergadering van 10 november 2017 is door het bestuur een herziening van het kledingbeleid gepresenteerd met de daaruit voortvloeiende wijziging voor de contributie bij de jeugdleden.

    Diverse oorzaken liggen ten grondslag aan deze verandering, waarmee het bestuur het kledingbeleid wil moderniseren en optimaliseren. Deels heeft dit te maken met wijziging van kledingleverancier en het niet meer kunnen verkrijgen van het huidige wedstrijdshirt, maar deels ook met het vergaren van onvoldoende financiële middelen om alle kleding van onze jeugdteams iedere keer maar weer te kunnen vervangen.

    ZVV Pelikaan wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen, dat alle spelende leden in een uniforme outfit rondlopen. Dit geeft een correcte, verzorgde en professionele uitstraling. Gezien de opgedane ervaring met Adidas, de uitstraling, de kwaliteit en de wens van de leden zullen ‘ZVV Pelikaan en Adidas’ op de velden te zien blijven.

    Een belangrijke wijziging is het opzetten van een sponsorcollectief voor de jeugd. Gelden van sponsoren worden, na aftrek van bedrukkingskosten van kleding, in het fonds ‘sponsorcollectief kleding jeugdleden’ gestort. De gelden uit dit fonds zullen alleen worden besteed aan bijzondere (jeugd)projecten. Bovendien worden de wedstrijdtenues van alle jeugdteams voorzien van de uiting van een goed doel, namelijk: ‘Het Vergeten Kind’.

    Lees HIER het pdf-bestand voor alle andere wijzigingen binnen het kledingbeleid en de consequentie hiervan voor de contributie.

    Kledingbeleid Pelikaan 2018