• Over Pelikaan

  Pelikaan is een Zwijndrechtse voetbalvereniging die op 1 augustus 1932 is opgericht en uit het voormalige Old Swift is de huidige naam Pelikaan ontstaan. Deze naam dankt zij aan een grootse prestatie van het KLM- toestel "Pelikaan", waarmee rond Kerstmis 1933 de befaamde retourvlucht naar het voormalig Nederlands Indië (Schiphol-Batavia) werd gemaakt.

  De eerste jaren van haar bestaan betreft tevens een uitermate moeilijke periode, er heerst een grote werkloosheid in de regio. Men verhuisde van het ene spelveld naar het andere en van zandvlakte, een opgespoten terrein, naar velden waar koeien op graasden.

  Na de oorlogsjaren staken 16 jongeren de koppen bij elkaar wat resulteerde in een vergadering met één agendapunt: "Wel of niet doorgaan!". Aanvankelijk was er géén veld, hadden ze géén schoenen, géén ballen, géén shirts en ook géén broekjes! Er moest geleend en geschooid worden, maar van lieverlede gingen de zaken steeds soepeler draaien. Een sterke onderlinge band werd door een groot gevoel van clubliefde in stand gehouden en vooral hierdoor was het dat Pelikaan steeds groter werd. Sportief ging het Pelikaan voor de wind en in april 1964 werd het kampioenschap in de 3e klasse bewerkstelligd. Pelikaan bereikte toen het hoogste wat in het zaterdagamateurvoetbal bereikt kon worden. Ze waren "het zaterdagelftal" uit de wijde omgeving. Deze status kon men echter niet lang vasthouden, Pelikaan telde té veel studenten die elders in den landen en baan vonden en niet meer ter beschikking stonden voor de hoofdmacht.

  Van 1947 tot 1982 speelden Pelikaan en VVGZ op één en dezelfde accommodatie, maar door de groei van de Zwijndrechtse bevolking werd de in het Noordpark gelegen accommodatie te klein voor beide verenigingen. Pelikaan verhuisde naar sportpark "Bakestein" en kon daar met een onbezorgde toekomst verder bestaan, aldus de toenmalige wethouder. Het nieuwe sportcomplex leverde Pelikaan tevens nieuwe en veel belovende samenwerkingsverbanden op met Feyenoord en Sparta. De junioren- en pupillenwedstrijden zorgden er o.a. voor dat Pelikaan meer in de belangstelling kwam bij het publiek. Deze publiciteit zorgde er tevens voor dat onze jeugdafdeling ging groeien en de belangstelling van (grote) sponsors toenam. Bedrijven als SDO, Trias, Rabobank en vele adverteerders gingen Pelikaan ondersteunen waardoor gebouwd kon worden aan een kwalitatief sterke vereniging.

  In 1995 bereikte de club het bericht dat het tracé "Betuwelijn" dwars door sportpark "Bakestein" was geprojecteerd. Zes jaar lang heeft Pelikaan veel energie moeten steken in "zelfstandigheid" en haar nieuwbouw. De gemeente Zwijndrecht heeft diverse pogingen gedaan om Pelikaan elders onder te brengen, wat zou uit monden in het beste alternatief voor hen: fuseren.

  De uitzonderlijke sociale samenhang, lees clubliefde, binnen de vereniging heeft er tenslotte toe geleid dat Pelikaan zelfstandig bleef.

  Eind 2001 verhuisde Pelikaan naar de huidige, centraal gelegen, locatie met veel ontplooiingsmogelijkheden. Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot een uitzonderlijke groei van het ledenbestand, daar waar andere clubs hun ledenaantal duidelijk terug zien lopen, stíjgt het ledenaantal van Pelikaan juist sterk.

  Wekelijks wordt de huidige accommodatie door ruim 750 personen, waar onder ouders, veel kinderen en opa’s en oma’s, bezocht. Ze komen één van onze ca. 40 tot 45 teams opzoeken. Daarnaast heeft Z.V.V. Pelikaan sinds het seizoen 2008/2009 weer een dameselftal binnen de gelederen en is dames- en meidenvoetbal volop aan het groeien binnen onze vereniging.