• Sinds afgelopen ledenvergadering op 12 juni ben ik in plaats van Hans Konstense voorzitter van Pelikaan. Omdat ik nog niet bij een ieder bekend ben, stel ik me graag in het kort even voor. Voordat ik dat doe, wil ik allereerst ook hier Hans nog eens van harte bedanken voor het vele goede werk en de enorme hoeveelheid tijd die hij als voorzitter aan onze vereniging heeft besteed. Het erelidmaatschap, uitgereikt bij de ledenvergadering, komt hem dan ook meer dan toe. Gelukkig blijft hij actief voor de vereniging, ondermeer in de sponsorcommissie.

  Ik ben geboren en getogen in Zwijndrecht en kom uit een echte Zwijndrechtse familie. Sinds mijn jonge jaren voel ik me betrokken bij Pelikaan. Vanaf m’n 8e (eerder mocht toen niet) bij de pupillen en ook bij de junioren heb ik gekeept en gevoetbald, maar behoorde nooit tot de uitblinkers. Later ben ik nog jeugdleider geweest en heb nog recreatief gevoetbald. Na mijn actieve periode ben ik Pelikaan altijd blijven volgen, meestal als toeschouwer bij de thuiswedstrijden. Ik heb ook altijd in gedachten gehad nog wat voor de vereniging te gaan doen en dan het liefst in een bestuursfunctie. Nu ik sinds begin van dit jaar mijn werkzaamheden wat teruggebracht heb, kwam de vraag op het juiste moment en is de benoeming in het bestuur, na een half jaar meedraaien, tot stand gekomen.

  Ik ben zeer onder de indruk geraakt van het enthousiasme en het vele werk dat bestuur en alle andere vrijwilligers voor de club verrichten. Ik heb er heel veel zin in om als onderdeel en soms ook als spreekbuis van het betrokken bestuur mee te helpen, zowel het selectie- als het recreatieve voetbal, vrouwen en mannen, jongens en meisjes, jong en minder jong op een zo hoog mogelijk niveau, maar ook zo goed en zo leuk mogelijk te laten plaatsvinden; dit alles passend bij de door de jaren heen ontwikkelde clubcultuur, de waarden en normen, waarbij het jeugdvoetbal een belangrijke basis voor de verenging vormt.

  Concreet betekent dit voor de eerstkomende tijd het werken aan een betere en duurzamere accommodatie, het organiseren van mooie toernooien en evenementen en niet in de laatste plaats het goed op orde houden van de financiën.

  Hopelijk kan ik de komende maanden met meer van jullie kennis maken. Voor nu wens ik iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie!

   

  Peter de Haas