• Contributie

  CategoriePer kwartaal
  Senioren€ 53.50
  Junioren€ 49.25
  Pupillen€ 40.50
  Walking Football€ 25.00
  Rustende leden€ 25.00
 • * De bovengenoemde bedragen gelden vanaf 1 april 2018 en zijn inclusief het lidmaatschap van de KNVB ad ca. € 10,00 per jaar.

  * Met ingang van 1 april 2018 zijn de contributiebedragen voor pupillen en junioren inclusief  € 7,50 per kwartaal in het kader van "bijdrage kledinggeld".

  * Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.


  * Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap dient de contributie over het lopende contributiejaar te worden voldaan.

 • Inning van de contributie

  Tot nu toe vond de inning van de contributie grotendeels handmatig plaats. Dit was een tijdrovende en complexe activiteit.
  Op de Algemene Leden Vergadering van november 2017 is besloten om de administratieve verwerking uit handen te geven aan "Clubcollect", een organisatie, die al voor meer dan 1000 verenigingen de inning verzorgt.

  Hoe gaat het in zijn werk?

  Met ingang van het eerste kwartaal 2018 ontvangen alle leden in februari per SMS en e-mail een betalingsverzoek (factuur) voor de contributie over het derde en vierde kwartaal van het seizoen 2017-2018. In augustus 2018 worden de betalingsverzoeken voor het gehele seizoen 2018-2019 verzonden. Vervolgens zal dit elk jaar op dezelfde wijze plaatsvinden. In het betalingsverzoek staat een link, waarmee je op een persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken tussen het betalen van de contributie in een keer, of het betalen in termijnen. Betaal je in een keer, dan heb je de keuze om te betalen via iDEAL, of via een automatische incasso. Betaal je in termijnen, dan gaat de betaling altijd via een automatische incasso, waarbij € 0,50 per incasso in rekening wordt gebracht. Indien een lid niet reageert op het betalingsverzoek, dan zal na 14 dagen een herinnering via SMS en e-mail worden verstuurd. Blijft reactie uit, dan volgt na 7 dagen nogmaals een verzoek, gevolgd door een herinnering per post. Heeft een lid na deze procedure nog steeds niet gereageerd, dan wordt het jeugdbestuur c.q. het bestuurslid voetbalzaken daarvan in kennis gesteld. Deze beoordelen de situatie. In sommige gevallen kan een betalingsregeling worden getroffen. Is dat niet het geval, dan zal de sanctie van het niet betalen een schorsing zijn, met andere woorden niet meer trainen en niet meer spelen. Vervolgens wordt de vordering door de vereniging uit handen geven aan een incassobureau.Let op! Aan het innen van een vordering via een incassobureau zijn kosten verbonden, die vaak meerdere keren het bedrag van de vordering bedragen.

  Indien een lid (tijdelijk) het probleem heeft om aan zijn/haar betalingsverplichting te voldoen, dan adviseren wij tijdig contact op te nemen met de penningmeester. Dit kan veel problemen voorkomen!