• ALV 2020 film jubilarissen

    Afgelopen vrijdag 26 maart is de Algemene ledenvergadering gehouden. Deze vond voor het eerst in de geschiedenis digitaal plaats. Normaalgesproken vindt jaarlijks tijdens deze vergadering ook de huldiging van jubilarissen plaats. Ook dat ging dit jaar anders. Alle jubilarissen werden in de twee weken voor de vergadering bezocht door onze voorzittter Peter de Haas en ere-voorzitter Kees de Kreij. Daarvan is onderstaande compilatie gemaakt die afgelopen vrijdag ook in de digitale vergadering is gedeeld. Met speciale dank aan Devin Bazen willen wij hem u hier nogmaals tonen.