• Algemene Ledenvergadering 2020

  Algemene Ledenvergadering, nu vrijdag 18 december 2020 om 20:00 uur…. digitaal!

   

  Beste Peli's,

  Al enige tijd staat op 20 november om 20:00u de Algemene Ledenvergadering als enige bij de "agenda activiteiten" op onze website!

  Door Corona maatregelen en beperkingen is nu echter alles anders. Helaas kunnen we dit keer niet in de kantine bij elkaar komen en zullen we de vergadering digitaal moeten houden. Dit vergt de nodige extra voorbereiding om te proberen jullie als leden via de computer te laten deelnemen. Registreren zal nodig zijn en als tijdens de vergadering gestemd moet worden, zal daar ook een goede en geldige manier voor moeten zijn.

  Daarom hebben we moeten besluiten de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar vrijdag 18 december om 20:00 uur. Noteer deze datum vast in de agenda! Uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de vergadering zullen we de definitieve agenda via een link op de website plaatsen. Ook zullen nadere instructies volgen over hoe te registreren voor en deel te nemen aan de vergadering 

  Graag nodig ik u van harte uit om er digitaal bij te zijn!  

  Peter de Haas

  voorzitter