• Aanpassing contributiebedragen

  Op de afgelopen vrijdag 10 november gehouden Algemene Leden Vergadering, is besloten de contributie per 1 oktober 2017 te verhogen.
  De nieuwe bedragen zijn HIER vermeld.
  Onlangs hebben wij u gemeld, dat Pelikaan heeft besloten de inning van de contributie te laten verrichten door "Clubcollect".
  Het lag in bedoeling dit vanaf het vierde kwartaal 2017 te laten plaatsvinden. Helaas ondervinden wij hierbij enige administratief technische problemen.
  Derhalve hebben wij besloten om de incasso over het vierde kwartaal nog op de oude wijze te laten plaatsvinden.
  Omstreeks 25 november aanstaande zal het bedrag van uw rekening worden geïncasseerd.

  Het bestuur