• Contributie

  CategoriePer kwartaal
  Senioren€ 52.00
  Junioren€ 40.50
  Pupillen€ 32.00
  Rustende leden€ 25.00
  • De bovengenoemde bedragen gelden vanaf 1 oktober 2016 en zijn inclusief het lidmaatschap van de KNVB ad ca. € 10,00 per jaar.
  • Het inschrijfgeld voor een nieuw lid bedraagt € 10,00.
  • Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  • Betaling geschiedt  per kwartaal door middel van een automatische incasso, die plaatsvindt in de week, voorafgaand aan het kwartaal, waarover contributie verschuldigd is.
  • Indien incasso niet mogelijk is, of op een andere wijze niet wordt betaald, dan zal een eerste betalingsherinnering volgen.
  • Vindt er nog geen betaling plaats, dan zal aan het eind van de eerste maand van het kwartaal een tweede verzoek tot betaling worden gedaan.
  • Blijft betaling nog steeds uit, dan volgt schorsing (speel- en trainingsverbod)  en wordt door de vereniging een incassoprocedure gestart, wat de nodige kosten voor het lid met zich meebrengt.
  • Ons advies is om het niet zo ver te laten komen. Mocht het, om de een, of andere rede, niet mogelijk zijn de contributie tijdig te betalen, neem dan contact op met de penningmeester van de vereniging om een eventuele regeling te treffen.
  • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap dient de contributie over het lopende halfjaar, zijnde juli tot en met december, of januari tot en met juni, te worden voldaan.